Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/2-2-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5η

       Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 23

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και των Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Σερρών, Ε’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Μυτιλήνης, Λαμίας, Ηλιούπολης, Λάρισας, Χανίων και Τρικάλων, για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Επισημαίνεται, ότι λόγω μεγέθους των συνημμένων εγγράφων από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και Δ.Ο.Υ., η εγκύκλιος αυτή αποστέλλεται σε δύο μέρη (Α’ και Β’).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας