Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.60/26-2-2021 - Διαβίβαση εγγράφου της Συντονιστικής Επιτροπής περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. όπως καθορίζεται αυτή από το υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΔΑΔ Α1140715/ΕΞ 2020 έγγραφό της

sima_sesse                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2021

           Αριθμ. πρωτ. 60

                                   Προς

                                   Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Γεώργιος Ρούσκας

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου της Συντονιστικής Επιτροπής περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. όπως καθορίζεται αυτή από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α1140715/ΕΞ 2020 έγγραφό της»

 

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο, που η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε στο αρμόδιο τμήμα της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με α) το περιεχόμενο του  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ2020 εγγράφου του, με τίτλο «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19», αλλά, πρωτίστως, β) την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι συμβολαιογράφοι στον κύκλο των επαγγελματιών που δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να εξυπηρετούνται χωρίς ραντεβού από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)