Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.62/18-2-2022 - Διεύρυνση ωραρίου συναλλαγών και έρευνας βιβλίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και Υποκαταστήματα αυτών

sima_sesse                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 62

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση ωραρίου συναλλαγών και έρευνας βιβλίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και Υποκαταστήματα αυτών»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένο το έγγραφο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» με θέμα: «Διεύρυνση ωραρίου συναλλαγών και έρευνας βιβλίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο και Υποκαταστήματα αυτών.»

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας