Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 76η/28-12-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 76η

       Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 386

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα Δ.Ο.Υ., για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

A/A

Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. πρωτ.

1

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

47434/11-10-2022

2

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ

70076/29-11-2022

3

ΒΟΛΟΥ

42469/11-11-2022

4

ΒΟΛΟΥ

42728/14-11-2022

5

ΒΟΛΟΥ

43046/16-11-2022

6

ΒΟΛΟΥ

43293/17-11-2022

7

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

38956/20-10-2022

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

33745/24-11-2022

9

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

23719/24-10-2022

10

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

39712/20-10-2022

11

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

41225/14-10-2022

12

ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

18365/28-12-2022

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας