Αρ.Πρωτ.:356/6-6-2019. Θέμα:«Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης κτίσματος»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 6-6-2019

        Αριθμ.πρωτ.356

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας

                     σε συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης κτίσματος   

                       

 Σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της Υ.Α.Φ.21/116/2000 (ΦΕΚ Β΄839/2000) όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με την οποία νομικά ή φυσικά πρόσωπα, υπόχρεα σε ασφαλιστικές εισφορές προς το άλλοτε ΙΚΑ, που μεταβιβάζουν ακίνητα με κτίσμα λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την κατάρτιση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ασφαλιστική ενημερότητα με αιτία τη μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου (κτίσματος) και όχι τη γενική ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται ηλεκτρονικά με αιτία «για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά ακίνητης περιουσίας (πλην οικοδομών)».

 

                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη