Ασφαλιστική ενημερότητα

27/06/2023

Αρ.Πρωτ.:371/27-6-2023. Θέμα:«Διαβίβαση ΚΥΑ για έκδοση μεγαροσήμων και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας»

download περισσότερα
16/03/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/15-3-2023 «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε Ο.Τ.Α. για μεταβίβαση ακινήτου λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων»

download περισσότερα
20/07/2022

Αρ.Πρωτ.:477/20-7-2022. Θέμα:«Νέες διατάξεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής»

download περισσότερα
07/07/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.297/6-7-2021 - ΚΕΑΟ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου

download περισσότερα
02/07/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.288/1-7-2021 - Συνάντηση 01-07-2021 στην Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ

download περισσότερα
11/06/2021

Αρ.Πρωτ.:341/10-6-2021. Θέμα:«Στοιχεία επικοινωνίας για χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας συμβολαιογράφου»

download περισσότερα
28/04/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/28-4-2021 «2η Τροποποίηση–συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.15435/913/16-4-2020 Υ.Α. “Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ”»

download περισσότερα
23/04/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.161/22-4-2021 - Ενημέρωση για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη Διεύθυνση Ασφάλισης του Τομέα Συμβολαιογράφων ΕΦΚΑ

download περισσότερα
22/04/2021

Αρ.Πρωτ.:245/21-4-2021. Θέμα:«Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας»

download περισσότερα
16/04/2021

Αρ.Πρωτ.:234/16-4-2021. Θέμα:«Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας»

download περισσότερα
05/02/2021

Αρ.Πρωτ.:96/5-2-2021. Θέμα:«Διαδικτυακή Υπηρεσία έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

download περισσότερα
13/01/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/13-1-2021 «Ασφαλιστική ενημερότητα και εξαιρέσεις αυτής»

download περισσότερα
11/01/2021

Αρ.Πρωτ.:6/5-1-2021. Θέμα:«Νέες διατάξεις για τη χορήγηση και την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

download περισσότερα
09/12/2020

Αρ.Πρωτ.:819/8-12-2020. Θέμα:«Διαβίβαση νομοθεσίας»

download περισσότερα
01/12/2020

Αρ.Πρωτ.:803/1-12-2020. Θέμα:«Διαβίβαση Ν.4756/2020»

download περισσότερα
23/11/2020

Αρ.Πρωτ.:783/20-11-2020. Θέμα:«Διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφα για e-ΕΦΚΑ - Ασφαλιστική Ενημερότητα

download περισσότερα
28/05/2020

Αρ.Πρωτ.:417/28-5-2020. Θέμα:«Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες»

download περισσότερα
27/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.255/26-5-2020 - Τηλεδιάσκεψη με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ.Χρήστο Χάλαρη

download περισσότερα
25/05/2020

Αρ.Πρωτ.:406/22-5-2020. Θέμα:«Ασφαλιστική ενημερότητα»

περισσότερα
25/05/2020

Αρ.Πρωτ.:408/25-5-2020. Θέμα:«Βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγγραφή/επανεγγραφή/ενεργοποίηση Χρήστη/χορήγηση κλειδαρίθμου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ»

download περισσότερα
15/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.218/13-5-2020 - Αποστολή εγγράφου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Διοικητή ΕΦΚΑ, σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

download περισσότερα
15/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.219/14-5-2020 - Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

download περισσότερα
15/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.223/15-5-2020 - Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

download περισσότερα