Αρ.Πρωτ.:245/21-4-2021. Θέμα:«Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 21-4-2021

        Αριθμ.πρωτ.245

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

               Θέμα: Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 Σας αποστέλλουμε τη με αριθμ.20746/2021 (ΦΕΚ Β’ 1586/19-4-2021) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετική με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                     

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η ως άνω σχετ. ΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)