Αρ.Πρωτ.:783/20-11-2020. Θέμα:«Διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ»

sima_sullogou

 

             Θεσσαλονίκη 20-11-2020  

             Αριθμ.πρωτ.783

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

        Θέμα: Διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ  

  

 Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.πρωτ.306179/19-11-2020 εγκύκλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, σχετική με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Θεανώ Μαρέτη

(Η σχετ. εγκύκλιος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)