Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.218/13-5-2020 - Αποστολή εγγράφου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Διοικητή ΕΦΚΑ, σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

sima_sesse                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 218

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους της Χώρας

                                                                                          

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας κοινοποιούμε το υπ’αριθμ.πρωτ. 218/13.5.2020 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και το αίτημα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. περί αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 23-28 του ν.4611/2019 και της υπ’αριθμ.15435/913/16.4.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρις ότου να είναι τεχνικά δυνατή η έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

    Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)