Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.219/14-5-2020 - Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

sima_sesse                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 219

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

 

Θέμα: «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 Σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μας, αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας στις συμβολαιογραφικές πράξεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας