Αρ.Πρωτ.:417/28-5-2020. Θέμα:«Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 28-5-2020

        Αριθμ.πρωτ.417

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

                                   για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες

 

    Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ.πρωτ.90835/Σ.25379/18-5-2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης μη Μισθωτών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετική με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

                  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου          Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)