Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.161/22-4-2021 - Ενημέρωση για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη Διεύθυνση Ασφάλισης του Τομέα Συμβολαιογράφων ΕΦΚΑ

sima_sesse                                                    

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 22 Απριλίου 2021

           Αριθμ. πρωτ. 161

                                       

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη Διεύθυνση Ασφάλισης του Τομέα Συμβολαιογράφων ΕΦΚΑ»

 

   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς γνώση σας, ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τo Τμήμα Εσόδων – Παροχών της Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων του ΕΦΚΑ, με θέμα «Ασφαλιστική Ενημερότητα». Σύμφωνα με το ως άνω μήνυμα, για την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας απαιτείται ο ενδιαφερόμενος συμβολαιογράφος να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ, ώστε, μετά από έλεγχο, να εκδοθεί Ενημερωτικό Σημείωμα από την Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει, στη συνέχεια, να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου esoda-paroxes.tas@efka.gov.gr, συνοδευόμενο από το λόγο χρήσης του Αποδεικτικού.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας