Αρ.Πρωτ.:6/5-1-2021. Θέμα:«Νέες διατάξεις για τη χορήγηση και την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 5-1-2021

           Αριθμ.πρωτ.6

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Νέες διατάξεις για τη χορήγηση και την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

   Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ΥΑ.42/6/4-1-2021 (ΦΕΚΒ’3/2021) «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’αριθμ.15435/913/16-4-2020 υπουργικής απόφασης ‘διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ’ (Β’1599)», για να λάβετε γνώση.

 

                                       Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

                  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ.ΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)