Αρ.Πρωτ.:96/5-2-2021. Θέμα:«Διαδικτυακή Υπηρεσία έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 5-2-2021

         Αριθμ.πρωτ.96

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Διαδικτυακή Υπηρεσία έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

  

  Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αρ.39588/2-2-2021 «Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», για να λάβετε γνώση.

 

  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

 Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)