Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.297/6-7-2021 - ΚΕΑΟ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου

sima_sesse                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Αθήνα, 6η Ιουλίου 2021

            Αριθμ. πρωτ. 297

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                            της χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες   : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «ΚΕΑΟ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου»

 

 Μετά την από 1η-7-2021 συνάντηση στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ μεταξύ αντιπροσωπείας του ΣΣΕΑΠΑΔ απαρτιζόμενης από τους κ.κ. Θ. Χαλκίδη (Γενικό Γραμματέα ΣΣΕΑΠΑΔ), Στ.Λίνα (μέλος Δ.Σ.) και Β. Αραχωβίτη ( Νομικό Σύμβουλο) και της Συντονίστριας του ΚΕΑΟ κας Β. Χατζηευσταθιάδου σχετικά με τη Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εξεδόθη το με αριθμό πρωτ. 249057/ Σ.412 / 02-07-2021 γενικό έγγραφο του ΚΕΑΟ (ΑΔΑ : ΨΨ8Ν46ΜΑΠΣ-Κ7Π) με το οποίο παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης του ακινήτου.

 Παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι συναλλαγής με τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, αναφορικά με την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων οφειλετών και στο παράρτημα του εγγράφου έχει προσαρτηθεί βοηθητικός Πίνακας με τους δυνατούς τρόπους είσπραξης ανά υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

 Επίσης, ανακοινώνεται η δημιουργία ξεχωριστών λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e- mail)  για την διευκόλυνση και την κατά το δυνατόν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων στις Περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., με την μορφή «υποκατάστημα_akinita@keao.gov.gr» (π.χ. «kozani_akinita@keao.gov.gr»), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους συμβολαιογράφους για τις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. στην τακτοποίηση των αποδοθέντων παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους.

 Υπενθυμίζεται ότι οι συμβολαιογράφοι δύνανται να παραγγέλλουν στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. την έκδοση των γραμματίων με κωδικό RF σε συγκεκριμένη ημερομηνία της επιλογής τους. Τα κατά παραγγελία γραμμάτια αυτά θα πρέπει να εκδίδονται την αιτούμενη ημερομηνία και να αποστέλλονται (από τους νέους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στους συμβολαιογράφους οι κωδικοί RF αυθημερόν το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ..

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του ΚΕΑΟ βρίσκεται στη μορφή .pdf)