Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.255/26-5-2020 - Τηλεδιάσκεψη με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ.Χρήστο Χάλαρη

sima_sesse                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 255

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

   Θέμα: «Τηλεδιάσκεψη της ΣΕΣΣΕ με τον κ. Διοικητή του e-ΕΦΚΑ»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, όπως αυτή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο αυτής κ. Ρούσκα και τους κ.κ. Προέδρους των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Καρακάση, Λάρισας κ. Κόνσουλα και Κέρκυρας κ. Γιαννακούρη με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη. Κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν το ζήτημα που προέκυψε με τη χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες για τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους. Ζητήθηκε η αποδέσμευση της έκδοσης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το γεγονός του μη ελέγχου των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων για τα προγενέστερα του 2016 έτη, μέχρις ότου το Σύστημα του ΕΦΚΑ να είναι έτοιμο για την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας χωρίς το σχετικό έλεγχο. Προκειμένου να λυθεί το ζήτημα, ο αυτοαπασχολούμενος θα προσέρχεται στο αρμόδιο Τοπικό Γραφείο ή Υποκατάστημα του ΦΚΑ, στον οποίο παραπέμπεται από το έγγραφο του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), προκειμένου να γίνει τυπικός έλεγχος για τυχόν οφειλές του και στη συνέχεια, θα εκδίδεται από το Σύστημα του e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονικό Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που θα φέρει τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και μόνον σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής θα εκδίδεται κατά παρούσα χρονική περίοδο Χειρόγραφη Βεβαίωση Οφειλής.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, ο κανόνας είναι, ότι το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά και φέρει τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας