Αρ.Πρωτ.:408/25-5-2020. Θέμα:«Βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγγραφή/επανεγγραφή/ενεργοποίηση Χρήστη/χορήγηση κλειδαρίθμου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ»

sima_sesse

 

            Θεσσαλονίκη 25-5-2020

            Αριθμ.πρωτ.408

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

         Θέμα: Βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγγραφή /

                  επανεγγραφή / ενεργοποίηση Χρήστη / χορήγηση κλειδαρίθμου στις

                  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

 

 

           Συνάδελφοι,

  Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη διαδικασία επανεγγραφής σας, στην επεξεργασία της αίτησης χορήγησης κλειδαρίθμου, στην διαδικασία χορήγησης κλειδαρίθμου ηλεκτρονικά κ.α., μπορείτε να απευθύνετε αντίστοιχο αίτημα επίλυσης/βοήθειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Υποστήριξης Ιστοτόπου και Διαδικτυακής Πύλης tm.web@efka.gov.gr, το οποίο θα τύχει άμεσης επεξεργασίας.

 

                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                             Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη