Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.223/15-5-2020 - Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

sima_sesse                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 223

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε τo συνημμένo στην παρούσα γενικό έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με αριθμ. πρωτ. 88572/Σ.24798 (ΑΔΑ: 9Θ1Σ465ΧΠΙ-ΚΠΔ) και θέμα «Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες» με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες.

Σημειώνεται, ότι μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί ένας μικρός αριθμός υπευθύνων δηλώσεων για συνταξιούχους, μισθωτούς κ.λπ. κι ένας μεγαλύτερος αριθμός αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας, όμως το σύστημα, όπως μας ενημέρωσαν από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α., έχει δεχτεί πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί άμεσα. Όπως μας πληροφόρησαν από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., η πρόσβαση στο σύστημα σταδιακά θα ομαλοποιηθεί. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την αρμόδια υπηρεσία και θα ακολουθήσει η έκδοση οδηγιών για τη χρήση του συστήματος.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας