Αρ.Πρωτ.:234/16-4-2021. Θέμα:«Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας»

sima_sullogou

 

      Θεσσαλονίκη 16-4-2021

      Αριθμ.πρωτ.234

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

          Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 Σας αποστέλλουμε τη με αριθμ.23/14-4-2021 εγκύκλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σχετική με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                     

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου    

(Η ως άνω σχετ. εγκύκλιος βρίσκεται στη μορφή .pdf)