Αρ.Πρωτ.:803/1-12-2020. Θέμα:«Διαβίβαση Ν.4756/2020»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 01-12-2020

        Αρ.πρωτ.803

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                 Θέμα: Διαβίβαση Ν.4756/2020

  

  Σας αποστέλλουμε προς γνώση σας, το Ν.4756/2020 (ΦΕΚ τ.Α΄ 235/01-12-2020) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις  για την ενίσχυση των ανέργων», ο οποίος μεταξύ άλλων στα άρθρα 39, 40 και 41 περιέχει διατάξεις που αφορούν το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 

                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                    Θεανώ Μαρέτη

(Ο Ν.4756/2020 βρίσκεται στη μορφή .pdf)