Αρ.Πρωτ.:341/10-6-2021. Θέμα:«Στοιχεία επικοινωνίας για χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας συμβολαιογράφου»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 10-6-2021

         Αριθμ.πρωτ.341

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

                   Θέμα: Στοιχεία επικοινωνίας για χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής

                             ενημερότητας συμβολαιογράφου.

  

     Συνάδελφοι,

 Προς διευκόλυνσή σας, σας γνωστοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων τμημάτων του ΕΦΚΑ για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας συμβολαιογράφων:

  άλλοτε ΤΑΣ: esoda-paroxes.tas@efka.gov.gr

                         τηλ: 210 3825995

  άλλοτε Τ.Ν.: dief.asf.tan@efka.gov.gr

                           τηλ: 210 5296144

 

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                        Δημήτριος Τζίμας                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης