Αρ.Πρωτ.:125/7-2-2012. Θέμα:«Αλλαγές στο σύστημα Υ.Μ.Σ.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 7-2-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.125

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Αλλαγές στο σύστημα Υ.Μ.Σ.

Σας αποστέλλουμε τις αλλαγές που ενεργοποιήθηκαν στην εφαρμογή της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), όπως αυτές προέκυψαν με τη συνεργασία της ομάδας εργασίας του Συλλόγου της Αθήνας με την Κ.Ε.Ε.Ε., τη Γεν.Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορίου και τους εμπλεκόμενους φορείς.

                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΜΣ
·         Βοηθητική Εφαρμογή για έλεγχο διαθεσιμότητας επωνυμίας και για συμβατότητα ΚΑΔ με την ΥΜΣ.
·         Εισαγωγή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην αρχή της διαδικασίας.
·         Έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα δραστηριοτήτων οι ΚΑΔ που δεν εμπίπτουν στην ΥΜΣ.
·         Αυτόματη παραγωγή συμπληρωμένων εγγράφων-υποδειγμάτων με στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο σύστημα.
·         Αναδιάταξη βημάτων: πλέον πρώτα εισάγονται τα στοιχεία όλων των ιδρυτών, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης και ακολουθεί το βήμα των εξουσιοδοτήσεων και του ελέγχου προσκομιζόμενων εγγράφων.
·         Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: Αν ο εκπρόσωπος τυγχάνει να είναι ίδιος με τον μοναδικό εταίρο της επιχείρησης τότε παραλείπεται το βήμα εξουσιοδότησης.
·         Μονοπρόσωπη Νομική Μορφή: Μετά την εισαγωγή ενός ιδρυτή, ο χρήστης μεταφέρεται απευθείας στην Επιβεβαίωση Ιδρυτών χωρίς να χρειάζεται να περάσει ενδιάμεσα βήματα προσθήκης περισσότερων εταίρων.
·         Δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων ιδρυτών.
·         Υπάρχουν με κόκκινο ενημερωτικά μηνύματα και προειδοποιήσεις σε διάφορα σημεία της διαδικασίας.
·         Timers: Εμφανίζονται ξεκάθαρα μηνύματα για την ημερομηνία λήξης κάθε προθεσμίας που συνδέεται με μετρητή στη διαδικασία π.χ. προθεσμία για ενημερότητες, για εγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά την προεγγραφή, για έλεγχο προσκομιζόμενων εγγράφων, για λήψη ΑΦΜ μετά την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και για απόδοση ΑΦΜ σε ιδρυτές που δεν είχαν.
·         ΑΕ: Στην περίπτωση ΑΕ παραλείπεται ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ.
·         Κατά την έναρξη στη ΓΓΠΣ και την απόδοση ΑΦΜ το σύστημα κρατάει στη μνήμη του τις δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί στην αρχή και στην περίπτωση μηνύματος λάθους και επανάληψης της διαδικασίας ο χρήστης δεν χρειάζεται να τις συμπληρώνει ξανά.
·         Έχουν αφαιρεθεί οι νομικές μορφές ΙΜΕ ΕΠΕ και ΙΜΕ ΕΠΕ Μονοπρόσωπη.
·         Έλεγχοι στα πεδία ημερομηνιών, τηλέφωνα και Τ.Κ.