Αρ.Πρωτ.:277/16-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης συμβολαιογράφων-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 16-4-2019

        Αρ.πρωτ.277

 

Προς:                                                                                       

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης συμβολαιογράφων-

                    ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών

           

  Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.42074/15-4-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με το άνω θέμα, για τις δικές σας ενέργειες.

       

                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραμματέας

      Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                   Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)