Αρ.Πρωτ.:372/14-6-2019. Θέμα:«Δεύτερη παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιριών»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 14-6-2019

          Αριθμ.πρωτ.372

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Δεύτερη παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων

                 -ΥΜΣ για τη σύσταση εταιριών

                       

 Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.61074/7-6-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 Συνημμένα, σας αποστέλλουμε εκ νέου, τα με αριθμ.πρωτ.27590/2019 και 42074/2019 έγγραφα της άνω υπηρεσίας με τις οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης.

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                        Η Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

                          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                    Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)