Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 39η/16-10-2012 «Παράταση προθεσμιών αυτοαπογραφής επιχειρήσεων και εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.»

sima_sesse

 

                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39η

 

          

           Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012

           Αριθμ. πρωτ. 157

 

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90                     Προς όλους τους συμβολαιογράφους

FAX               : 210-3848335                                     της χώρας

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Στέλλα Περάτη

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών αυτοαπογραφής επιχειρήσεων και εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. Κ1-1798 οικ./28-9-2012 (ΦΕΚ 2660 Β) Υπουργική Απόφαση, με την οποία δόθηκε παράταση στις προθεσμίες αυτοαπογραφής επιχειρήσεων και εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) των επιχειρήσεων και εταιρειών αντίστοιχα.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η υπ’ αριθμ. Κ1-1798 οικ./28-9-2012 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2660/1-10-2012) Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)