Αρ.Πρωτ.:427/10-6-2013. Θέμα:«Διευκρινίσεις για το Ν.4014/2011»

sima_sullogou

 

 

           

            Θεσσαλονίκη 10-6-2013

            Αρ.πρωτ.427

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Διευκρινίσεις για το Ν.4014/2011

 

Προς διαλεύκανση της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την ισχύ του ν.4014/2011, σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ,24 παρ.11 εδ.2 συμβολαιογραφικές πράξεις συντάσσονται εφόσον εκδίδεται βεβαίωση μηχανικού που προβλέπεται από το αρ.23 παρ.4 του ίδιου νόμου και είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το αρ.24 παρ.103 του άνω νόμου, ήτοι 30 χρόνια, αρκεί να είχε ολοκληρωθεί η υπαγωγή του ακινήτου στο νόμο ή να έχει καταβληθεί το 30% του συνολικού προστίμου μέχρι και της 31-5-2013. Η έκφραση «για το ίδιο χρονικό διάστημα» του αρ.24 παρ.11 εδ.2 αναφέρεται στο διάστημα ισχύος της τακτοποίησης του ακινήτου και αναστολής των πολεοδομικών κυρώσεων.
 

                                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

              Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου