Αρ.Πρωτ.:748/9-12-2015. Θέμα:«Τρόπος πληρωμής στο σύστημα Υ.Μ.Σ.»

sima_sullogou

 

 

       Θεσσαλονίκη 9-12-2015

       Αρ.πρωτ.748

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Τρόπος πληρωμής στο σύστημα Υ.Μ.Σ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 7/12/2015 έχει αλλάξει ο τρόπος πληρωμής στο σύστημα Υ.Μ.Σ.

Σας παραπέμπουμε στην παρακάτω διεύθυνση για τις λεπτομερέστερες οδηγίες:

https://www.geminet.gr/geminet/console/login.jsp?redirectUrl=%2Fgeminet%2Fconsole%2FBonitaConsole.html

 

                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

               Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                  Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης