Αρ.Πρωτ.:812/10-10-2016. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013»

sima_sullogou

 

                 Θεσσαλονίκη 10-10-2016

                 Αριθμ.πρωτ.812

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013.

 

   Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ 47926/5-10-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3232/7-10-2016), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι τις 8-2-2017.
 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

                           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ.ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)