Αρ.Πρωτ.:901/7-12-2016. Θέμα:«Ανάρτηση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή Κρυονερίου του Δήμου Θεσσαλονίκης»

sima_sesse

 

       

        Θεσσαλονίκη 7-12-2016

        Αριθμ.πρωτ.901

        

   

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Ανάρτηση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή Κρυονερίου Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

    Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.92869/4114/10-11-2016 έγγραφο του τμήματος αστικού σχεδιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.
 

                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                        Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη μορφή .pdf)