Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/31-7-2013 «Ενημέρωση διαδικτυακής εφαρμογής Κ.Ε.Ε.Ε.»

sima_sesse

 

                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33η

 

              Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013

              Αριθμ. Πρωτ. 206

         

             Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX                : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

 

              Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

             Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου Γενικού Εμπορικού Μητρώου στις 30.7.2013, μετά από έγγραφο αίτημα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου και στα πλαίσια της σχετικής απόφασης που λήφθηκε, μας εστάλη το υπ’αριθμ.πρωτ.1957/31.7.2013  έγγραφο της Κ.Ε.Ε.Ε.

            Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ως άνω εγγράφου προκύπτει ότι εγκαταστάθηκε διαδικτυακή εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Ε.Ε. για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν την σύσταση εταιρειών μέσω Υ.Μ.Σ., ήτοι:

1)      Οι πιστοποιημένοι χρήστες της Υ.Μ.Σ. που έχουν συστήσει εταιρείες θα ενημερώσουν την διαδικτυακή εφαρμογή για την κατάθεση του συνολικού ποσού στο λογαριασμό της Κ.Ε.Ε.Ε. (με αριθμό παραστατικού 2 την πρώτη φορά) από 1.1.2013 έως και σήμερα 31.7.2013 και

2)      Για κάθε νέα σύσταση εταιρείας η Υ.Μ.Σ. θα ενημερώνει τη διαδικτυακή εφαρμογή με το ποσό που κατατέθηκε υπέρ της Κ.Ε.Ε.Ε. και με αριθμό παραστατικού το αναγραφόμενο στο καταθετήριο της Τράπεζας.

Τα ως άνω αποσκοπούν στην πλήρη ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών φορέων για την καταβολή των επιμέρους ποσών για τις αντίστοιχες αιτίες κατά τη σύσταση των εταιρειών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το υπ’ αριθμ.πρωτ.1957/31.7.2013  έγγραφο της Κ.Ε.Ε.Ε., βρίσκεται στη μορφή .pdf)