Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.36/23-1-2020 - Προσδιορισμός παλαιότητας κτισμάτων

sima_sesse                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 36

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

 

 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 Εν αναμονή της απάντησης επί της σχετικής επιστολής της Συντονιστικής που κατατέθηκε ενώπιον του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, που συνημμένα σας αποστέλλεται με την παρούσα, με θέμα τον προσδιορισμό της παλαιότητας των κτισμάτων ακινήτου για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας μετά την τακτοποίησή τους με τους νόμους 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, σας αποστέλλουμε συνημμένα προς γνώση σας, την επιστολή που κατατέθηκε ενώπιον του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, με θέμα τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας κτισμάτων χωρίς άδεια οικοδομής κείμενων επί γεωτεμαχίων είτε εντός είτε εκτός σχεδίου ή οικισμού για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)