Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/12-8-2013 «Ενημερωτική επιστολή Υ.ΠΕ.ΚΑ. σχετικά με τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από το Ν.4014/2011 μετά τη δημοσίευση του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ.Α΄)»

sima_sesse

 

                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37η

 

            Αθήνα, 12 Αυγούστου 2013

            Αριθμ. πρωτ. 219

 

           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                              της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78     

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (τηλ.210-4129955, 210-3307464)

 

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική επιστολή Υ.ΠΕ.ΚΑ. σχετικά με τις βεβαιώσεις  που προβλέπονται από το Ν. 4014/2011 μετά τη δημοσίευση του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ. Α΄)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ.3578/12.8.2013 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (το οποίο υπογράφεται από τον κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος) σχετικά με την ισχύ των  βεβαιώσεων του Ν.4014/2011, μετά τη δημοσίευση του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ. Α΄) με τίτλο «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.», για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το υπ’ αριθμ.πρωτ.3578/12.8.2013 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α., βρίσκεται στη μορφή .pdf)