Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.516/10-11-17 - Ισχύς βεβαιώσεων του Ν.4178/2013

sima_sesse

 

        Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

        Αριθμ. πρωτ. 516

                                             Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                             της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α)».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. επιβεβαιώνεται η ισχύς των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 και, συνεπώς, δύνανται να χρησιμοποιηθούν εντός διμήνου από την έκδοσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4495/2017.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας