Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/5-9-2019 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52η

          Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 395

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρατηρήθηκε ότι κατά την σύσταση εταιρειών από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων δημιουργούνται καθυστερήσεις, οι οποίες προέρχονται από πέραν του Νόμου, επιπλέον ελέγχους που πραγματοποιούν τα επιμελητήρια. Κατόπιν τούτου εξεδόθη από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, το συνημμένο έγγραφο, το οποίο και σας κοινοποιούμε. Στο ως άνω έγγραφο περιγράφεται συνοπτικά όλη η διαδικασία σύστασης εταιρειών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «οδηγός» κατά την σύσταση εταιριών.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)