Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 92η/9-12-2014 «Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά τη σύσταση των εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν.3853/2010»

sima_sesse                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 92 η

 

             Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014

             Αριθμ. Πρωτ. 510

 

                                                     Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                     της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 . Τ.Κ.106 78.Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210 330 7450,.60,.70,.80,.90

FAX            : 210 384 8335

E.mail         : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (210-3307464)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’αριθμ. πρωτ. 244/08-12-2014 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου Γενικού Εμπορικού Μητρώου με θέμα : «Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά τη σύσταση των εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν.3853/2010» για να λάβετε γνώση.

 

                                                                 Με τιμή

                                                              Ο Πρόεδρος

                                                      Κωνσταντίνος Βλαχάκης