Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την ανάρτηση της με αριθμό 3/1-10-2013 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-ΣΙΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Κεφάλαιο Α’ του ν.4178/2013 – Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις»

sima_sesse

 

 

                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            

             Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013

             Αριθμ. πρωτ. 253

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα            Προς όλους τους συμβολαιογράφους

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90                          της χώρας

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ακόλουθη ηλεκτρονική σελίδα:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=qWJnuGdlVEE%3d&tabid=855&language=el-GR, έχει αναρτηθεί η με αριθμό 3/1-10-2013 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-ΣΙΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Κεφάλαιο Α’ του ν. 4178/2013 – Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις».

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η υπ' αριθμ.3/1-10-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. βρίσκεται στη μορφή .pdf)