Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.316/11-6-14 για την Υπηρεσία Μιας Στάσης

sima_sesse

 

 

                  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014

                  Αρ. Πρωτ. 316

 

                                Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                της χώρας

 

                    

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευαγγελία Χριστοπούλου–Σταμέλου

 

                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και  Κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 2 περ. α, β, γ και δ του Ν.4262/10-05-2014 με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114Α’/10-05-2014), καταργήθηκε  ως υποχρέωση η έκδοση  πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για τη σύσταση από την Υπηρεσία Μίας Στάσης προσωπικών εταιρειών-ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών-εταιρειών  περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών, θέμα για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει με την υπ’αριθμ. 54/12-5-2014 εγκύκλιο  της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε..

Όμως η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΥΜΣ για την ίδρυση των εταιρειών δεν έχει προσαρμοσθεί στις ανωτέρω διατάξεις, παρά τις έντονες παραστάσεις μας σε Πολιτική ηγεσία και Διοίκηση (συνημμένο αρχείο).

Συνιστούμε λοιπόν μέχρι την επίλυση του προβλήματος να αναζητείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των συναλλασσομένων και υπέρμετρης καθυστέρησης της σύστασης των εταιρειών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

 

sima_sesse

 

 

 

              

               Αθήνα,  5 Ιουνίου 2014

               Αριθμ. Πρωτ. 312

 

                         

                           

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα                Προς: Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90                      Κοιν.: 1. κ. Κωστή Χατζηδάκη

FAX              : 210 384 8335                                                          Υπουργό Ανάπτυξης

E-mail         : notaries@notariat.gr                                               2. κ. Αθανάσιο Σκορδά             

                                                                                                   Υφυπουργό Ανάπτυξης

                                                                                               3. κ. Γεώργιο Μαυραγάνη

                                                                                                   Υφυπουργό Οικονομικών

                                                                                               4. κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

                                                                                                   Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

                                                                                               5.  κ. Στέφανο Κομνηνό

                                                                                                   Γ.Γ. Εμπορίου

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 § 2 περ. α, β, γ και δ του Ν.4262/10-05-2014 με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114Α’/10-05-2014), καταργήθηκε  ως υποχρέωση η έκδοση  πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για τη σύσταση από την Υπηρεσία Μίας Στάσης προσωπικών εταιρειών-ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών-εταιρειών  περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου νόμου  ήτοι για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας.

Δυστυχώς ενώ έχει παρέλθει διάστημα είκοσι πέντε  και  πλέον ημερών από τη  θέση σε  ισχύ της  διάταξης αυτής δεν  έχει  προσαρμοστεί  ανάλογα το  ηλεκτρονικό σύστημα της Υπηρεσίας Μιάς Στάσης για τη σύσταση εταιρειών,  με αποτέλεσμα  να  μην είναι δυνατή  η τήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων,  να  τίθεται σε  κίνδυνο  η ασφάλεια των συναλλαγών και  να αποθαρρύνονται  οι  επενδυτές του εσωτερικού και του εξωτερικού  από την ανάπτυξη εταιρικής δραστηριότητας.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην  ευαισθησία σας για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής  προσπάθειας  αλλά  και τη περιφρούρηση του κράτους δικαίου

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

Να  παρέμβετε άμεσα  και  να  αποκαταστήσετε τη πιστή τήρηση των προαναφερόμενων διατάξεων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης