Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.340/8-4-2024 - ΕΝΦΙΑ για έξι (6) έτη: Έκδοση πρώτης κεντρικής έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2024

sima_sesse                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 8 Απριλίου 2024

       Αρ.πρωτ. 340

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΦΙΑ για έξι (6) έτη: Έκδοση πρώτης κεντρικής έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2024»

 

       Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2024.

Συνεπώς, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 1 της Α.1085/2023 (Β΄3617) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται από σήμερα, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται για έξι (6) έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους μεταβίβασης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας