Αρ.Πρωτ.:644/25-6-2024. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Βεβαίωσης & Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ) Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

             Θεσσαλονίκη 25-6-2024

             Αριθμ.πρωτ.644

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Βεβαίωσης & Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ)

           Θεσσαλονίκης

 

  Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.172949/19-6-2024 έγγραφο του Κέντρου Βεβαίωσης & Είσπραξης Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι σταδιακά μεταφέρονται στην άνω υπηρεσία οι αρμοδιότητες των τμημάτων δικαστικού και εσόδων των Δ.Ο.Υ. που αναφέρονται εκεί.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στους συναδέλφους που ασχολούνται με πλειστηριασμούς, ότι οι σχετικές επιδόσεις θα πρέπει να γίνονται από τις εκεί αναφερόμενες ημερομηνίες στη νέα διεύθυνση λειτουργίας του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.

 

                                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                          Ο Αντιπρόεδρος                              H Γεν. Γραμματέας

                                  Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης                    Βαΐα Καρακάση

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)