Αρ.Πρωτ.:574/23-7-2020. Θέμα:«Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 23-7-2020

        Αριθμ.πρωτ.574

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                    Θέμα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση

  

 Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας,  το με αριθμ.πρωτ.οικ.9743/22-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς            

                            Η Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας  

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πέλλας βρίσκεται στη μορφή .pdf)