Επιμορφωτικά Σεμινάρια

07/06/2005

Αρ.Πρωτ.520/7-6-2005. Θέμα:"Πρόσκληση σε εκπαιδευτική ημερίδα στη χρήση της Τράπεζας Πληροφοριών Συμβολαιογραφική Επιθεώρηση"

download περισσότερα
19/05/2005

Αρ.Πρωτ.:454/19-5-2005. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια"

download περισσότερα
03/05/2005

Αρ.Πρωτ.:406α/3-5-2005. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια"

download περισσότερα
25/04/2005

Αρ.Πρωτ.:400/25-4-2005. Θέμα:"Διαρκής επιμόρφωση συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
21/04/2005

Αρ.Πρωτ.:387/21-4-2005. Θέμα:"Ομιλίες στα πλαίσια της σχολής Κτηματολογίου"

download περισσότερα
07/04/2005

Αρ.Πρωτ.:342/7-4-2005. Θέμα:"Διαρκής επιμόρφωση συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
17/03/2005

Αρ.Πρωτ.:239/17-3-2005. Θέμα:"Σχολή Κτηματολογίου"

download περισσότερα
07/03/2005

Αρ.Πρωτ.:199/7-3-2005. Θέμα:"Ανακοίνωση σεμιναρίου σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος"

download περισσότερα
07/03/2005

Αρ.Πρωτ.:201/7-3-2005. Θέμα:"Διαρκής επιμόρφωση συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
17/12/2004

Αρ.Πρωτ.870/17-12-2004. Θέμα:"Σεμινάρια εκμάθησης Η/Υ"

download περισσότερα
09/12/2004

Αρ.Πρωτ.847/9-12-2004. Θέμα:"Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα Κτηματολογικά συστήματα"

download περισσότερα
29/09/2004

Αρ.Πρωτ.:682/29-9-2004. Θέμα:"Ομιλία στις 12 Οκτωβρίου 2004"

download περισσότερα
21/04/2004

Αρ.Πρωτ.324/21-4-2004. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια άρθρου 39 Ν.2830/2000"

download περισσότερα
15/03/2004

Αρ.Πρωτ.:237/15-3-2004. Θέμα:"Εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΝΟΜΟΣ"

download περισσότερα
11/02/2004

Αρ.Πρωτ.132/11-2-2004. Θέμα:"Ενημέρωση για το Ν.3220/2004"

download περισσότερα
21/01/2004

Αρ.Πρωτ.43/21-1-2004. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια άρθρου 39 Ν.2830/2000"

download περισσότερα
15/12/2003

Αρ.Πρωτ.887/15-12-2003. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια άρθρου 39 Ν.2830/2000"

download περισσότερα
02/12/2003

Αρ.Πρωτ.835/2-12-2003. Θέμα:"Εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΝΟΜΟΣ"

download περισσότερα
10/10/2003

Αρ.Πρωτ.:690/10-10-2003. Θέμα:"Παρουσίαση-ανάλυση Ν.3147/2003"

download περισσότερα