Αρ.Πρωτ.:466/12-4-2024. Θέμα:«Επιμορφωτικά σεμινάρια»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 12-4-2024

          Αριθμ.πρωτ.466

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης,

επιτυχόντες διαγωνισμού έτους 2022

 

Θέμα: Επιμορφωτικά σεμινάρια

      

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 15.00, θα διεξαχθεί επιμορφωτικό σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, όπως προβλέπεται στο αρθρ.39 του Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω e-presence, και εισηγητές θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα αναπτύξουν γενικά ζητήματα σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων και λειτουργίας συμβολαιογραφείων.

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                       Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

                                   Δημήτριος Τζίμας             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης