Αρ.Πρωτ.:517/25-4-2024. Θέμα:«Επιμορφωτικά σεμινάρια»

sima_sullogou

 

              Θεσσαλονίκη 25-4-2024

              Αριθμ.πρωτ.517

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης,

επιτυχόντες διαγωνισμού έτους 2022

 

Θέμα: Επιμορφωτικά σεμινάρια

  

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 15.00, θα διεξαχθεί  δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, όπως προβλέπεται στο αρθρ.39 του Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω e-presence, και εισηγητές θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  που θα αναπτύξουν γενικά  και ειδικά ζητήματα σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι τα βίντεο των σεμιναρίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στην διαδρομή εγκύκλιοι/δραστηριότητες Σ.Σ.Ε.Θ./επιμορφωτικά σεμινάρια.

 

                                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                              Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

                                         Δημήτριος Τζίμας             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης