Φ.Π.Α.

03/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/3-1-2023 «Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα - Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία Κεφαλαίου-χρήσης»

download περισσότερα
05/02/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 4η/3-2-2020 «Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα – Επιβολή χαρτοσήμου σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής που συντάσσονται μετά την οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής»

download περισσότερα
04/02/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/31-1-2020 «Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα – Επιβολή χαρτοσήμου σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής που συντάσσονται μετά την οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής»

download περισσότερα
03/02/2020

Αρ.Πρωτ.:82/29-1-2020. Θέμα:«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ.39 του ν.4646/2019»

download περισσότερα
16/11/2018

Αρ.Πρωτ.:724/15-11-2018. Θέμα:«Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων»

download περισσότερα
02/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/1-6-2016 «ΠΟΛ. 1061/24-5-2016 – Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών»

download περισσότερα
31/05/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/31-5-2016 [Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ από 1ης Ιουνίου 2016 - ΠΟΛ.1063/30-5-16 «Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”» (ΑΔΑ: 7Χ2ΧΗ-ΑΝΞ)]

download περισσότερα
21/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/20-1-2015 «Κοινοποίηση διατάξεων»

download περισσότερα
06/03/2012

Αρ.Πρωτ.:215/2-3-2012. Θέμα:«Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (ΠΟΛ.1045/23-2-12)»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:650/27-7-2011. Θέμα:«Οδηγίες για την εφαρμογή του αρ.27 ν.3943/2011»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:646/27-7-2011. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ»

download περισσότερα
05/07/2011

Αρ.Πρωτ.:483/1-7-2011. Θέμα:«Διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρ.13-17 του Ν.3296/2004, μετά την τροποποίησή τους με το άρθρ.79 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α)»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1068/9-9-2010. Θέμα:«Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του ν.3845/10 (ΦΕΚ 65 Α΄/06.05.2010)»

download περισσότερα
06/08/2010

Αρ.Πρωτ.:1046/6-8-2010. Θέμα:«Παροχή διευκρινήσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, κλπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.2010 (ΠΟΛ.1118/2-8-2010)»

download περισσότερα
06/08/2010

Αρ.Πρωτ.:954/29-7-2010. Θέμα:«Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και της ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/14-11-2001 σχετικά με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.»

download περισσότερα
28/06/2010

Αρ.Πρωτ.:663/28-6-2010. Θέμα:«Επιβολή Φ.Π.Α. - ΠΟΛ.1100/24-6-2010»

download περισσότερα
25/06/2010

Αρ.Πρωτ.:662/25-6-2010. Θέμα:«Υπαγωγή των συμβολαιογράφων στο καθεστώς Φ.Π.Α.»

download περισσότερα
12/03/2010

Αρ.Πρωτ.:194/11-3-2010. Θέμα:«Νέος συντελεστής Φ.Π.Α. στα ακίνητα»

download περισσότερα
21/12/2009

Αρ.Πρωτ.:1109/1-12-2009. Θέμα:«Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. οικοδομής»

download περισσότερα
31/07/2009

Αρ.Πρωτ.:761/31-7-2009. Θέμα:«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.3763/09 και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους»

download περισσότερα
19/01/2009

Αρ.Πρωτ.:1191/23-12-2008. Θέμα:«Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεων και διευκρινήσεων για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα»

download περισσότερα
07/04/2008

Αρ.Πρωτ.:356/7-4-2008. Θέμα:«Τροποποίηση απόφασης σχετικά με το ελάχιστο κόστος οικοδομής»

download περισσότερα
23/01/2008

Αρ.Πρωτ.:67/23-1-2008. Θέμα:«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.3610/2007 που αφορούν τον προσδιορισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών»

download περισσότερα
17/01/2008

Αρ.Πρωτ.:47,48/17-1-2008. Θέμα: «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου»

download περισσότερα