Αρ.Πρωτ.:224/6-2-2024. Θέμα:«Διευκρινίσεις επί των παρ.4 και 5 του αρθρ.14 του ν.2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν με το ν.5076/2023 (Α’207)»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 6-2-2024

            Αριθμ.πρωτ.224

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Διευκρινίσεις επί των παρ.4 και 5 του αρθρ.14 του ν.2664/1998

                                   όπως τροποποιήθηκαν με το ν.5076/2023 (Α’207)

              

   Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.Οικ.ΔΝΕΛΚ/0144/2406572/31-1-2024  έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, για να λάβετε γνώση.

 

                                             Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας         Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)