Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.394/4-6-2024 - Εγχειρίδιο ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου Κτηματολογίου

sima_sesse                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024

       Αριθμ. Πρωτ. 394

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX             : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης, Λαμπρινή

Κορομπέλη

 

ΘΕΜΑ: «Εγχειρίδιο ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου Κτηματολογίου».

 

(Η ανακοίνωση βρίσκεται στη μορφή .pdf)