Συμβολαιογραφικές Πράξεις

01/02/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 4η/1-2-2023 «Διάρκεια ισχύος βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ»

download περισσότερα
27/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/27-1-2023 «Μη επιτρεπτές πράξεις»

download περισσότερα
26/01/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.11/26-1-2023 - Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για συμβόλαια αλλοδαπών

download περισσότερα
05/01/2023

Αρ.Πρωτ.:3/3-1-2023. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2022»

download περισσότερα
02/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 75η/28-12-2022 «Διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος»

download περισσότερα
02/01/2023

Αρ.Πρωτ.:767/28-12-2022. Θέμα:«Διαδικασία εντολής σύνταξης κρατικού συμβολαίου με συμβαλλόμενο το Δήμο Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
20/12/2022

Αρ.Πρωτ.:745/19-12-2022. Θέμα:«Χρόνος ισχύς βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.»

download περισσότερα
14/12/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.374/12-12-2022 - Συμβόλαια δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

download περισσότερα
09/12/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 69η/9-12-2022 «Συμβόλαια δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών»

download περισσότερα
28/11/2022

Αρ.Πρωτ.:703/28-11-2022. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4997/2022 (Άρθρο 14-Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή - Τροποποίηση παρ.5 άρθρου 18 ν.1587/1950)»

download περισσότερα
28/11/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/28-11-2022 «Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 18 Ν. 1587/1950»

download περισσότερα
22/11/2022

Αρ.Πρωτ.:675/17-11-2022. Θέμα:«Αποχή από τη σύνταξη πράξεων με συμβαλλόμενο το Δήμο Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
22/11/2022

Αρ.Πρωτ.:661/15-11-2022. Θέμα:«Έλεγχος οφειλών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης»

περισσότερα
05/07/2022

Αρ.Πρωτ.:452/5-7-2022. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας για οριστικοποίηση παλαιών προσυμφώνων»

download περισσότερα
09/05/2022

Αρ.Πρωτ.:295/5-5-2022. Θέμα:«Προσδιορισμός επωνύμου τέκνων σε σύμφωνο συμβίωσης»

περισσότερα
19/04/2022

Αρ.Πρωτ.:293/19-4-2022. Θέμα:«Νέες διατάξεις για βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.»

download περισσότερα
18/04/2022

Αρ.Πρωτ.:285/15-4-2022. Θέμα:«Έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ από Δήμο Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
18/04/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.135/15-4-2022 - Ψήφιση Τροπολογίας για τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

download περισσότερα
14/04/2022

Αρ.Πρωτ.:278/13-4-2022. Θέμα:«Έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ από Δήμο Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
12/04/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.127/12-4-2022 - Τροπολογία για τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ–Αναστολή υπό προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου

download περισσότερα
07/04/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.122/5-4-2022 - Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2021

download περισσότερα
04/04/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.120/4-4-2022 - Νέες διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

download περισσότερα
01/04/2022

Αρ.Πρωτ.:237/1-4-2022. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2021»

download περισσότερα
28/03/2022

Αρ.Πρωτ.:214/28-3-2022. Θέμα:«Νέα διάταξη για ΤΑΠ»

περισσότερα