Συμβολαιογραφικές Πράξεις

06/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.520/5-12-2019 - Ν.4643/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 193/3.12.2019) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
03/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.515/2-12-2019 - Ν.4640/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 190/30.11.2019) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις»

download περισσότερα
15/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.492/7-11-2019 - Τροποποίηση άρθρου 20 Ν.4251/2014 (Α΄ 80)

download περισσότερα
15/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.461/14-10-2019 - Τροποποίηση Οριζόντιας ιδιοκτησίας

download περισσότερα
01/10/2019

Αρ.Πρωτ.:521/1-10-2019. Θέμα:«Έκδοση απογράφου πράξης συναινετικής λύσης γάμου στην οποία ενσωματώθηκε συμφωνία των συζύγων για διατροφή»

περισσότερα
24/09/2019

Αρ.Πρωτ.:500/17-9-2019. Θέμα:«Καταβολή αναλογικού τέλους απογράφου σε περίπτωση έκδοσης απογράφου πράξης συναινετικής λύσης γάμου στην οποία ενσωματώθηκε συμφωνία των συζύγων για διατροφή»

περισσότερα
18/09/2019

Αρ.Πρωτ.:495/16-9-2019. Θέμα:«Καθορισμός τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων»

download περισσότερα
17/09/2019

Αρ.Πρωτ.:482/10-9-2019. Θέμα:«Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης στα πλαίσια της διαμεσολάβησης»

download περισσότερα
05/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/4-9-2019 «Ληξιαρχική πράξη στο σύμφωνο συμβίωσης»

download περισσότερα
05/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 51η/4-9-2019 «Σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων στα ελληνικά»

download περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:434/24-7-2019. Θέμα:«Προσδιορισμός τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων»

περισσότερα
04/07/2019

Αρ.Πρωτ.:395/28-6-2019. Θέμα:«Προσδιορισμός κρατικού συμβολαίου»

περισσότερα
11/06/2019

Αρ.Πρωτ.:355/6-6-2019. Θέμα:«Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)2201/2003 του Συμβουλίου στις περιπτώσεις σύνταξης βεβαίωσης συναινετικής λύσης γάμου»

download περισσότερα
07/06/2019

Αρ.Πρωτ.:359/7-6-2019. Θέμα:«Προσδιορισμός κρατικού συμβολαίου»

download περισσότερα
24/04/2019

Αρ.Πρωτ.:296/23-4-2019. Θέμα:«Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος»

περισσότερα
02/04/2019

Αρ.Πρωτ.:221/28-3-2019. Θέμα:«Διατάξεις ν.4602/2019 με συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον»

download περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:45/17-1-2019. Θέμα:«Προσδιορισμός κρατικού συμβολαίου»

περισσότερα
15/01/2019

Αρ.Πρωτ.:29/14-1-2019. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2018»

download περισσότερα
14/01/2019

Αρ.Πρωτ.:21/9-1-2019. Θέμα:«Ισχύ δηλώσεων ΦΜΑ, γονικών κλπ, έτους 2018»

περισσότερα
09/11/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 30η/5-11-2018 «Άρθρο 249 παρ.3 Ν.4555/2018 – Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου»

download περισσότερα
24/10/2018

Αρ.Πρωτ.:650/22-10-2018. Θέμα:«Συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν ακίνητα στη ΒΙΠΕ Κιλκίς»

περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:494/11-7-2018. Θέμα:«Διαδικασία Apostille»

download περισσότερα
09/07/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.181/6-7-18 - Ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. εκ συμβολαίων αλλοδαπών

download περισσότερα
25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:450/22-6-2018. Θέμα:«Μισθώσεις λατομείων»

download περισσότερα