Αρ.Πρωτ.:490/22-4-2024. Θέμα:«Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Ευρωεκλογών 9ης Ιουνίου 2024»

sima_sullogou

 

             Θεσσαλονίκη 22-4-2024

             Αριθμ.πρωτ.490

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

  Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής

            Ευρωεκλογών 9ης Ιουνίου 2024

  

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, οι συμβολαιογράφοι, μέλη του συλλόγου μας, που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση προτίμησης ή αίτηση εξαίρεσης για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων δικαστικής αρχής των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, θα πρέπει να:

Καταθέσουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι τις 25 Μαΐου 2024 και ώρα 12.00, δια μέσου της ιστοσελίδας του Αρείου Πάγου, στον σύνδεσμο  https://app.moj.gov.gr/pnet/fekloges και από εκεί να εισαχθούν στη σχετική εφαρμογή με τους κωδικούς ΤaxisNet.

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν διορίζονται όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι πριν την 9η Ιουνίου 1957).

 

                                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                 Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

                             Δημήτριος Τζίμας            Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης