Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.364/25-4-2024 - Επιχορήγηση συμβολαιογράφων για την αναβάθμιση των υποδομών εξοπλισμού γραφείου

sima_sesse                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

       Αρ.πρωτ. 364

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Επιχορήγηση Συμβολαιογράφων για την Αναβάθμιση των Υποδομών Εξοπλισμού Γραφείου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι για την επιχορήγηση των συμβολαιογράφων της Χώρας με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών εξοπλισμού Γραφείου, μετά από σχετικές προτάσεις της ΣΕΣΣΕ, έχουν εγκριθεί από τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της Χώρας οι διαδικασίες για την σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ» και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν οριστεί τα μέλη μας που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας για το συγκεκριμένο Έργο.

Σκοπός του Έργου, προϋπολογισμού επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί η ηλεκτρονική αναβάθμιση των συμβολαιογραφικών γραφείων της Xώρας, προκειμένου οι Συμβολαιογράφοι να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και όλες τις ηλεκτρονικές υποδομές, ώστε να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία θα υλοποιηθεί με την οικονομική ενίσχυση των συμβολαιογράφων ως φυσικά πρόσωπα, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού γραφείου και λογισμικού για συμβολαιογραφικές υποθέσεις, μέσω κουπονιού (voucher).

Το Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Άξονα 2.3 - «Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων» (κωδικός Δράσης: 16706) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλιστούν με μέριμνα του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Χρηματοδότησης και Υπουργείου Ευθύνης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σύμφωνα με τις εξελίξεις.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας